KOURA-AUTOT H.OJANPERÄ KY NOUTOMYYNNIN EHDOT 7.3.2022

1.EHTOJEN NOUDATTAMINEN

Nämä ehdot koskevat asiakkaan (Ostaja), H. Ojanperä Ky:ltä 0423855-0 (Myyjä) ostamien maa-ainestuotteiden kauppaa, joissa kauppa tehdään Myyjän varastopaikalla ja Ostaja vastaanottaa tuotteet Myyjän kuormaamana tai itse lapioituna Myyjän varastosta. Myyjän varastoalueella liikuttaessa Ostajan edustaja sitoutuu noudattamaan turvallisuusohjeita. Näitä ehtoja noudatetaan, ellei kirjallisesti ole muuta sovittu. Näitä ehtoja noudatetaan myös suullisissa ostosopimuksissa. Myyjä pidättää oikeuden ehtojen ja hintojen muutoksiin.

2.TUOTTEET

Myyjä vastaa siitä, että tuote täyttää kuormaushetkellä sille suoritustasoilmoituksessa määritellyt laatuvaatimukset.

3.MÄÄRÄ, HINTA JA MAKSUEHDOT

Pienin noutoerä on 600kg / 1 m3. Määrät ovat lapiolisia.
Multa = 90 lapiollista
Muut irtotuotteet 75 lapiollista
Mäntykuorike 1 m3 (2 kehikollista)

Hinnat perustuvat Myyjän kuormaushetkellä voimassa olevaan yleishinnastoon, tai Ostajan yksilölliseen noutohinnastoon (sopimus). Ellei Ostaja ennen noutoa ole sopinut Myyjän kanssa kirjallisesti noutohinnastosta (p. 0400 546 245, myynti@koura-autot.fi), veloitetaan tuotteet voimassa olevan yleishinnaston mukaisesti. Pienin noutolaskutuserä on 600kg / 1 m3. Kaikki noutomyynti on välimyyntivarauksin. Myyjä pidättää itsellään omistusoikeuden myytyihin tuotteisiin, kunnes kauppahinta on kokonaan suoritettu Myyjälle. Vaaranvastuu tuotteesta siirtyy Ostajalle, kun tilaus on kuormattu /lapioitu kuljetusvälineeseen. Myyjä perii  laskuista toimitushetkellä voimassa olevan laskutuslisän. Hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron.

Yksityis- ja kuluttajakaupassa maksu noutomyynnissä on 14 pv netto. Noutomyynnin voi maksaa MobilePay:lla tai tekstiviestillä numeroon 045 109 0255. Tekstiviestiin pitää kirjoittaa ostettu tuote ja määrä, sekä laskutustiedot: nimi, osoite ja sähköpostiosoite. Tekstiviestillä lähetetystä laskutustiedosta perimme 2€ käsittelykulun sähköpostilaskun yhteydessä. Maksun viivästyessä peritään korkolain mukainen viivästyskorko. Yritysten maksuehto ja viivästyskorko määräytyy noutohinnaston / sopimuksen mukaan. Myyjällä on viivästyskoron lisäksi oikeus periä perintäkulut. Ostajan luottotiedot tarkastetaan luottorekisteristä ja on Ostajan velvollisuus selvittää maksuehtonsa ennen kuormausta Myyjän varastolla. Ostajan tiedot rekisteröidään Myyjän tietojärjestelmään. Tietojen käsittelystä GDPR-asetuksen mukaisesti lisää tietosuojaselosteessa.

4.TOIMITUSEHTO

Kuorma lapioidaan peräkärryyn itse tai Myyjä toimittaa tavaran kuormaamalla sen ostajan nimeämän kuljettajan haltuun Myyjän varastoalueella. Myyjä sitoutuu kuormaamaan ainoastaan avoimeen kuormatilaan pyöräkuormaajalla.

5.VASTAANOTTOTARKASTUS JA TOIMITUKSEN VALVONTA

Tuotteen vastaanottamisen jälkeen Ostajan on välittömästi tarkastettava tuotteen laatu suhteessa suoritustasoilmoitukseen. Huomautukset silmämääräisesti havaittavista puutteista tai vioista tuotteen laadun tai määrän osalta on tehtävä heti. Ostaja vastaa aina siitä, että kuorman koko ei ylitä ajoneuvon sallittuja kantavuuksia. Ostaja menettää oikeutensa reklamaatioon, jos tuotetta käytetään ennen reklamaation tekemistä tai varaamatta Myyjälle mahdollisuutta tutkia virheelliseksi väitetty tuote viimeistään suoraan puretusta kuormasta. Laboratoriokokeiden perusteella havaituista, tuotteen laatua tai teknisiä ominaisuuksia koskevista puutteista tai vioista, on huomautus tehtävä välittömästi niiden toteamisen jälkeen. Kaikki toimitusta koskevat huomautukset on tehtävä kuitenkin seitsemän (7) päivän kuluessa kuorman vastaanottamisesta.

Myyjä ei vastaa Ostajan kuljetuksen ja käsittelyn aikana syntyneistä laatupoikkeamista. Ostaja vastaa kalustonsa lavan tai säiliön puhtaudesta, koska likainen lava tai säiliö vaikuttaa tuotelaatuun.

Myyjä ei koskaan vastaa rakennushankkeiden suunnittelusta eikä tuotevalinnoista. Tieto tuotteen käyttökohteesta perustuu Ostajan antamaan informaatioon. Myyjä voi antaa neuvoja, mutta lopullinen tuotevalinta on aina Ostajan vastuulla.

6.YLIVOIMAINEN ESTE

Noutohinnasto / sopimus on voimassa ylivoimainen este -varauksin. Myyjä pidättää oikeuden ilman korvausvelvollisuutta joko siirtää kuormausta, pysäyttää kuormaus kokonaan, tai osittain purkaa sopimus ylivoimaisen esteen, kuten terveyttä uhkaavan ilmiön (esim. tartuntatauti, säteily, myrkytysvaara), sodan, mellakoiden, lakon, työsulun, myöhästyneiden tai toimittamatta jääneiden koneiden tai raaka-aineiden, koneissa tai laitoksissa tapahtuneiden vaurioiden, luonnon esteiden, liikennehäiriöiden ja toisten samankaltaisten tai niihin verrattavien esteiden tai -vaikeuksien sattuessa. Lakko tai työsulku katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Myyjä on sen kohteena tai siihen osallisena.

7.MYYJÄN VASTUU

Myyjän rahallinen vastuu reklamaatiotapauksessa rajoittuu aina vaatimuksen kohteena olevan kuorman arvoon. Myyjä ei vastaa mistään välillisistä vahingoista.

8.SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopijapuolien välistä maa-ainesten noutomyyntiä koskevaa sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman toisen sopijapuolen kirjallista suostumusta.

9.MAHDOLLISET ERIMIELISYYDET

Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti yhden (1) välimiehen toimesta välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaan. Myyjällä on kuitenkin oikeus vaatia kauppahinta tai muuta saatavaa myös Ostajan kotipaikan alioikeudessa tai valintansa mukaan Jyväskylän käräjäoikeudessa.
Jos Ostajana on yksityishenkilö, käsitellään mahdolliset erimielisyydet Myyjän kotipaikan alioikeudessa.

0